Automatická distribúcia vody

Voda je prirodzenou súčasťou záhradno-architektonického diela.Medzi vodné prvky, ktoré navrhujeme patria najmä jazierka a stále preferovanejšie bio bazény. Distribúcia vody v záhrade znamená riešenie mnohokrát komplikovaných zadaní. Jedná sa o prepojenie viacerých zdrojov vody a ich následné využitie v domácnosti, na pozemku, či v automatickom zavlažovaní. Projekcia závlahového systému je nevyhnutná pre jeho realizáciu a správne fungovanie.Automatické systémy zabezpečujú pravidelnú rovnomernú závlahu, ktorá je už nevyhnutná pre dobrý rozvoj a kondíciu sadovníckych úprav.