Kontakty

Ing. Edmund Bača
Mobil: (+421) 944 321 068
Mail: greenspace(a)greenspace.sk

 

 

Fakturačné údaje
Green space, s.r.o.
Sandrik 299, 966 61, Hodruša – Hámre
IČO: 45 867 739
IČ DPH: SK 2023140724
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
BIC (SWIFT) SUBASKBX
IBAN SK 75 0200 0000 0028 4001 4455

 

 

poznámka: vypracovanie cenovej ponuky je individuálne na dané riešené územie so všeobecnou platnosťou 6 týždňov
Kontaktný formulár