Projektovanie a vizualizácie

Pre úspešné budovanie exteriéru je potrebná nie len remeselne perfektne vypracovaná realizácia diela a jeho následná údržba, ale prvý bod, ktorým je prepracovaný návrh a projektová príprava. Preto je projektovanie exteriérových diel našou hlavnou činnosťou.
V praxi sa jedná o spracovanie Vašich požiadaviek na základe konzultácie a následné prenesenie týchto požiadaviek do navrhovaného riešenia.
Prvotnou formou grafického spracovania návrhu je štúdia zobrazujúca jednotlivé kompozičné prvky záhrady, funkčno-priestorové vzťahy,hmotu zelene a celkovú ideu priestoru. Ďalšou formou dokumentácie sú podrobné vysadzovacie plány, technické výkresy jednotlivých stavebných prvkov a vytyčovacie výkresy. Na priestorové zobrazenie návrhu slúžia pohľady a 3D vizualizácia.