Sadovnícke úpravy

Zeleň tvorí jednu z hlavných a nezastupiteľných zložiek exteriéru. Preto sa v našej sadovníckej tvorbe snažíme aplikovať na danom mieste taký typ zelene a vegetačný prvok, ktorý je najmä funkčný, trendový a je v súlade s ekológiou daného prostredia. To znamená snažíme sa uplatňovať domáce druhy a spoločenstvá zhodné s vegetačným stupňom a pásmom danej lokality, čím sa vytvára prirodzene pôsobiaca kompozícia. Okrem bežných vegetačných prvkov navrhujeme aj špeciálne sadovnícke úpravy a to najmä strešné záhrady, vertikálnu a mobilnú zeleň, prírode blízke spoločenstvá ako sú napr. vresoviská, štrkové extenzívne záhony typu „Silber Sommer“, stepné spoločenstvá, skalky a pod.