Stavby v exteriéri

Stavebné prvky exteriéru sú jeho nevyhnutnou súčasťou. Medzi záhradné stavby patria napríklad oplotenia, oporné múry, altánky, prístrešky, pergoly, záhradné domčeky, drevárne, ale aj chodníky a iné komunikačné ťahy, spevnené plochy, terasy, schodiská, mosty a iné. Každý priestor zhodnotíme osobitne a podľa toho predkladáme zákazníkom návrhy na osadenie konkrétnych typov záhradných stavieb, tak aby výsledné dielo spĺňalo kritéria funkčnosti pri jeho užívaní a pôsobilo harmonicky.