Boks 1 strona główna - O firmie

Green space Hodruša - Hámre

Sme spoločnosť pôsobiaca v oblasti projektovania exteriérov na princípe trvalej udržateľnosti. Riešime najmä hospodárenie s vodou a výzvy v drevenej architektúre. Vodu a drevo pokladáme za základné prvky budovania priestoru. Pristupujeme k využívaniu a zachovávaniu prírodných zdrojov ekologicky, čo premietame aj do ďalších činností.

Venujeme sa prezentácii prostredia s ohľadom na prírodu a rozvoju ekoturizmu v krásnom Hodrušsko – Štiavnickom regióne. Rozvíjame myšlienku plnohodnotného trávenia voľného času návštevníkov formou zážitkového sprievodcovstva. Návštevníkom umožňujeme spoznať priestor individuálne, kreatívne, neštandardne, či splynúť s prírodou.

Vytvárame priestor

O nás

Sme rodinná firma, vážime si prírodu a staviame na hodnotách našich predkov. Myslíme ekologicky, prakticky, účelne a pristupujeme šetrne k zdrojom. Túto filozofiu trvalej udržateľnosti uplatňujeme v našej práci.

Na trhu sme už vyše 10 rokov a venovali sme sa prevažne projektovaniu a realizáciám exteriérov. Snažili sme sa vytvárať funkčné a estetické krajinné a architektonické diela s ohľadom na genia loci. Zhodnotením pracovných skúseností a analýzou potrieb klienta sme vyprofilovali vo firme tri základné odvetvia služieb, ktoré Vám dnes na nasledujúcich stránkach prinášame.

Boks 2 strona główna - o nás