Manažment vody

1. Vypracovanie plánu distribúcie vody na pozemku

 • zásoba, vedenie a využitie dažďovej vody
 • podzemné nádrže a vsakovacie koše
 • špecifické riešenia distribúcie závlahovej vody
 • čerpacia technika
 • prepojenie rôznych zdrojov závlahy
 • S možnosťou dodania potrebných komponentov

2. Vypracovanie projektu automatického zavlažovacieho systému

 • S možnosťou dodania komponentov
 • S možnosťou montáže

Plán obsahuje

 • rozmiestnenie postrekovačov, trasovanie potrubia, návrh kvapkovej závlahy, umiestnenie vodnej zásuvky, vodná hmla a iné špecifické požiadavky zavlažovania
 • podrobný výkaz potrebného materiálu
 • výber riadiacej jednotky a príslušenstva
 • definícia typu vhodného čerpadla a ostatných komponentov vodárne

Návrh závlahy stanoví presné parametre optimálneho a hospodárneho zavlažovania

3. Vypracovanie kompletného návrhu väčšieho vodného prvku

jazierko, biobazén, protipožiarna nádrž

 • návrh celkového riešenia
 • výkres osadenia
 • návrh filtračnej zostavy
 • výkaz potrebného materiálu
 • S možnosťou dodania

geotextílie
EPDM membány
filtračnej technológie
osvetlenia a doplnkov
vodných rastlín

 

Pre bližšie info nás prosím kontakujte

 

  REFERENCIE

 

 

 

 

galeria1-07
galeria4-07
galeria3-07
galeria2-07
galeria1-07 galeria4-07 galeria3-07 galeria2-07

Produkty-manament-vody-4
Produkty-Manament-Vody-3
Produkty-Manament-vody-2